„Nieposłuszeństwo”

Naomi Alderman Umiera rabin. Umiłowany „przywódca” ortodoksyjnej społeczności żydowskiej w Hendon. Kto go zastąpi? Może Dovid – siostrzeniec rawa...